Když se vysloví Hygge, dnes se už téměř každému vybaví Dánsko. Nejen, že Hygge z této země pochází, ale Dánové hygge prý doslova žijí (dle slov Meika Wikinga). Jde o jejich způsob bytí, jejich životní filosofii a něco, bez čeho nejspíše ani žít nedokáží. Právě to lidi v ostatních koutech světa fascinuje a chtějí se o hygge dozvídat víc a víc, a tím víc i hygge také žít. Protože… díky hygge jsou prokazatelně Dánové jedním z nejšťastnějších národů na světě. A šťastní si přece přejeme být všichni. Tak v čem tkví jejich tajemství? Na to se společně podíváme v následujícím článku.

.

.

.

V první řadě bych chtěla říci, že tento článek píši ze dvou důvodů. Zaprvé, hygge se dostává do podvědomí lidí a mnozí často nevědí, co si pod tímto poměrně těžko definovatelným pojmem mají představit. Navíc jsem se již nejednou setkala s termínem „hygge interiér“ a bohužel také s názorem, že se jedná o samostatný styl interiérů, což není pravda. Z tohoto důvodu cítím nutnou potřebu osvětlit, jak se věci mají.

.

Zadruhé, ve své prezentaci (třeba konkrétně na hlavní straně svých webových stránek) uvádím, že uplatňuji určité zahraniční koncepty a zajímám se o zajímavá učení, u nichž jsem přesvědčena, že pro navrhování interiérů mají smysl. Přičemž Hygge v tomto strohém výčtu nefiguruje, přesto bych neřekla, že s ním nepočítám a nepracuji. Proto alespoň krátce v závěru článku přiblížím, jaký postoj k tomuto stylu života zaujímám a jestli a jak jej promítám do svých návrhů a do celé své práce.

.

.

.

Co je Hygge

Není úplně jednoduché vysvětlit a definovat, co to hygge je. Určitě si můžeme říci, že jde o dánský způsob života… To je však z jednoznačných definic tak nějak všechno. Konkrétní, natož pak jednoslovný, překlad do češtiny totiž „hygge“ nemá. Tudíž se často stává, že každý člověk si pod hygge představuje trochu něco jiného.

.

Obecně vzato se hygge definuje jako „pohodlí, zklidnění, prožívání přítomného okamžiku“ a tak dále, a tak dále. Já konkrétně bych hygge popsala jako “styl života, který je definován a zcela naplněn okamžiky, které lidé tráví činnostmi, při nichž se cítí šťastně.“ Kdy nemyslí na starosti, nestresují se, ale naopak odpočívají, vychutnávají si život nebo jeho jednotlivé okamžiky a dělají činnosti, které jim jsou pouze a jen příjemné.

.

Tato má definice hygge ale také není příliš konkrétní. Je to proto, že hygge je opravdu velmi subjektivní záležitostí pro každého z nás a každý z nás jeho náplň vidíme trochu odlišně. Nelze hygge tudíž jednoduše jednovýznamově globálně definovat, a přesto minimálně v samotném srdci tohoto životního stylu, tedy v Dánsku, se o uchopení jeho obsahu někteří lidé i nadále pokoušejí.

.

.

.

Hygge jak je definován v Dánsku

Např. Meik Wiking (který napsal knihu Hygge, prostě šťastný způsob života), se skrze analýzy svého institutu (Institut pro výzkum štěstí v Kodani) dopracoval k určitým statistikám, které znázorňují, v jakých atributech se lidé v Dánsku při definování konceptu „Hygge“ shodují.

.

Nejčastěji figurujícími pojmy jsou podle M. Wikinga teplé nápoje, svíčky, krby, Vánoce, hudba, sladkosti, dovolená apod. Z mého pohledu, jestliže těmto konkrétním prvkům dáme obecnější pojenování, tak si lidé pod hygge představují převážně maximální naplnění základních lidských potřeb. Tzn. teplo, světlo, vřelé mezilidské vztahy (lásku) a harmonii. Což, když se nad tím zamyslíme, dává celému konceptu hygge vlastně logiku. Člověk, jehož veškeré životní potřeby jsou maximálně naplněny, je šťastný. Proto i Dánové, kteří žijí stylem hygge, jsou považováni za jedny z nejšťastnějších lidí na světě!

.

Mnohem zajímavější mi ale připadá, jakými prostředky Dánové dle zmíněné statistiky dosahují naplnění svých potřeb tak, aby zároveň u sebe vyvolali pocity štěstí, spokojenosti, pohody a klidu. Protože koneckonců, všichni jsme nuceni uspokojovat své základní potřeby tak, abychom přežili. Jenže Dánové to zjevně například proti nám umějí jinak. Lépe. Umějí to tak, aby přitom byli šťastní. Zatímco my jen chodíme do práce a z práce, neustále se stresujeme, nestíháme a potřebu hladu a žízně řešíme za pochodu, ti, kdo žijí hygge se těmi jednotlivými maličkostmi, jako je pálení svíček, vychutnávání si horkého nápoje a tak dále, a tak dále. ROZMAZLUJÍ. A to každý den, pokud možno každý okamžik.

.

A právě zde nacházím rozkrytí toho tajemství, jak hygge docílit, a to kouzlo, proč je hygge oblíbené, diskutované a proč láká lidi po celém světě. Protože tímto stylem by chtěl žít snad každý. Lidé žijící hygge si dokáží užívat konkrétní okamžiky a věci, které se jim líbí a mají je rádi. Tím pádem umí vypnout a hodit starosti za hlavu, což je pro spokojený a naplněný život vlastně nezbytné.

.

.

.

Hyggelig interiéry

Vše výše řečené prakticky hygge shrnuje, ale striktně nedefinuje. Co však lze kolem pojmů vztahujících se k hygge říci naprosto přesně a jednoznačně, a v čem se velmi často chybuje, je to, že nic jako „hygge interiéry“ neexistuje. Možná někdo někdy bude tvrdit, že ano. Ale za mě rozhodně ne! Snažila jsem se výše detailně popsat, jak hygge vnímají jiní a jak jej vnímám já. A tak se nyní zeptám Vás. Co by podle Vás, na základě výše uvedených informací, měl znamenat pojem „hygge interiér“? Měl by to být skandinávský styl? Ten už přece sám o sobě existuje. Nebo by to měl být nějaký jiný, nový styl? Ale jaký, co konkrétně by jej definovalo, když jsme si řekli, že hygge de facto pro každého může znamenat něco jiného?

.

Hygge interiéry zkrátka neexistují. Jediné, o čem se dá uvažovat, jsou tzv. „hyggelig interiéry“. Tohle slovní spojení údajně Dánové opravdu používají (vycházím z textu M. Wikinga), ale nejedná se o klasicky samostatný interiérový styl. Spíše jde o vyjádření skutečnosti, že daný konkrétní interiér se danému konkrétnímu člověku zdá tzv. „hygellig“. Tímto výrazem však člověk pouze vyjádřil, že popisovaný interiér v něm vytváří pocity a atmosféru, které korespondují s jeho představou hygge. Z toho plyne, že interiér jako takový může být zařízen v jakémkoliv interiérovém stylu, aniž by ztratil schopnost působit „hygellig“!

.

.

.

Můj postoj k Hygge a jak jej promítám do své práce

Myšlenka hygge stylu, tak jak jsem jej výše popsala, jak jej chápu, je jedním z přístupů k životu, s nímž naprosto sounáležím a snažím se jej někdy více či méně úspěšně uplatňovat i u sebe samé. Nicméně pro můj interiérový design a bytové poradenství není natolik zásadním pojmem, který by do mé práce přinesl něco výrazně nového, abych jej musela výslovně při každé příležitosti prezentovat. Svou práci a spolupráci s Vámi vždy stavím na pěti základních kamenech: na štěstí (harmonii, svobodě a transcendenci), pozitivní energii (barvy, světlo, hravost), na estetice a útulnosti, na praktičnosti a pohodlí a na bezpečí a stabilitě. A to myslím i bez použití cizích výrazů a koncepcí mluví za vše.

.

.

To, co ve své prezentaci výslovně zmiňuji, je např. další severský styl života Lagom. Ten je však proti Hygge trochu specifičtější a do svých interiérů mohu díky němu vnést ještě něco navíc. O tomto stylu života si ale něco řekneme až někdy příště.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *