Prostor za kuchyňskou linkou je velmi důležitou součástí každé kuchyně, byť velmi často v první řadě opomíjenou. Z vlastní zkušenosti vím, že téměř nikdo nemyslí na řešení prostoru za kuchyňskou linkou jako nad prvním zádrhelem, který by mohl v jejich kuchyni nastat. Mnohem více se lidé zaměřují na výběr dekorů dvířek a pracovní desky, úchytky apod.. To je samozřejmě v pořádku, nicméně tzv. „záda kuchyňské linky“ jsou důležitá neméně. Existuje několik možných způsobů, jak vyřešit prostor za kuchyňskou linkou. Každý způsob má samozřejmě svá specifika, své výhody i nevýhody. V následujícím článku proto provedu jejich výčet a základní popis.

.

Ještě před tím, než popíši jednotlivé varianty řešení prostoru za kuchyňskou linkou, je třeba Vás upozornit, že výběr „zad kuchyňské linky“ nemusí být vždy jen Vaší volbou s ohledem na to, které řešení se Vám osobně líbí nejvíce. Kvůli bezpečnosti a činnostem, které se v kuchyni obvykle provádějí, je třeba dbát na určitá specifika a účel, ke kterému by řešení zádového prostoru kuchyňské linky mělo primárně sloužit. Je proto potřeba vybírat z alternativ řešení prostoru za kuchyňskou linkou to nejadekvátnější a nejvhodnější nejen po estetické stránce, ale hlavně po té praktické.

(Na ten největší možný problém upozorňuji v posledním bodě tohoto článku.)

.

.

OBKLADY

Klasickým řešením, které zná asi každý, jsou keramické obklady. Patří stále mezi nejčastější řešení prostoru za kuchyňskou linkou, protože jsou snadno omyvatelné, odolávají žáru i vysokým teplotám, mají dlouhou životnost a i jejich designová stránka se neustále přizpůsobuje nejnovějším trendům.

Jediným úskalím, pro které přestávají být obklady ve velké míře oceňovanou a vyhledávanou alternativou, (mimo potřebu klientů učinit proti standardu větší změnu) je nutnost vyspárování přechodů mezi jednotlivými díly spárovací hmotou, která bohužel neodolává zejména nečistotám tak dobře jako samotné obklady.

Určitým způsobem tento neduh mohou řešit tzv. velkoformátové obklady, kde je potřeba spárování minimální. I přesto se však v dnešní době spousta lidí stále častěji odhodlává k jiným možným řešením.

.

MALBA (STĚRKA)

Začnu tím nejnešťastnějším. Nejjednodušší alternativou keramických obkladů je malba a různé druhy nástěnných stěrek. Nejspíše kvůli jedné z nejjednodušších aplikací se tato volba stává jednou z variant, nad kterými klienti nejčastěji uvažují. Z designového hlediska se nejedná o nic proti ničemu, po praktické stránce je to o něco horší.

V dnešní době již existují stěrky, a dokonce i výmalbové barvy, určené přímo pro prostor kuchyně s deklarovanou vhodností i do prostoru za kuchyňskou linku, s vysokou odolností proti vodě, teplu, a dokonce se snadnou udržovatelností (např. Dulux vyvinul barvy, z nichž snadno odstraníte i olejové kapky), přesto je třeba brát na vědomí, že se stále jedná o výmalbu. Tzn. o krytí, které se nanáší přímo na stěnu. Co to znamená? Že při „pracování stěn“ a jejich praskání praská i sama výmalba nebo stěrka. Že za kuchyňskou linkou, přes veškeré speciální vlastnosti malby nebo stěrky, jejich životnost nikdy nedosáhne stejné životnosti jako při použití v tolik nenamáhaném prostoru. Kde koneckonců je třeba výmalbu po několika letech také znovu opakovat.

Nyní si představte, že dle výše řečeného je potřeba výmalbu za kuchyňskou linkou obnovovat ještě o něco častěji. A teď ta nejdůležitější otázka pro Vás? Není to přecijen poměrně náročné? Zvládnete výmalbu/stěrku obnovit při sestavené kuchyňské lince nebo máte pocit, že by bylo lepší ji demontovat a po výmalbě znovu namontovat? Není lepší využít jiné možnosti vyřešení prostoru za pracovní deskou, která by nevyžadovala takovou péči? Není to nejjednodušší řešení v konečném důsledku tím nejnáročnějším?

.

ZÁDOVÝ PANEL

Velmi oblíbeným a moderním řešením je využití tzv. zádového panelu. Co si pod tímto pojmem představit? Jde vlastně o stejnou desku, se stejnými vlastnostmi, ve stejném dekoru, jakou si vyberete na pracovní plochu Vaší kuchyňské linky. V tom nejtypičtějším případě zaplňuje celý prostor od pracovní desky až po linii horních skříněk. Vzhledem k tomu, že má stejné vlastnosti jako sama pracovní deska a zpravidla je možné ji ukotvit v jednotném celku (beze spár), jeví se jako nejpřijatelnější a téměř bezúdržbová alternativa řešení prostoru za kuchyňskou linkou.

Co však já osobně považuji za obrovský nedostatek tohoto řešení, je jeho designová stránka. Zádový panel totiž z mého pohledu vypadá dobře jen u zlomku kuchyní. Povětšinou, když ve svém kuchyňském studiu navrhuji kuchyně se zádovým panelem, mé designérské srdce pláče. Nicméně náš klient je náš pán a jeho přání je tím nejsvatějším. A ustoupit praktické stránce věci je mnohdy zkrátka pochopitelné. Přesto… mám k použití zádového panelu své výhrady.

I když je to samozřejmě možné, zpravidla se nedělá, že by se vybíral zádový panel v jiném dekoru než v dekoru pracovní desky. Většinou by to znamenalo zkombinování dalšího vzoru nebo dřevodekoru se zbytkem kuchyně, což by snad působilo ještě hůř, než když se zádový panel ponechává v barvě pracovní desky. I to ale považuji za mnohdy velmi nešťastné designové řešení. Především u světlých kuchyňských linek si totiž klienti často vybírají tmavší pracovní desku. Přidají-li k tomu poté ještě tmavý zádový panel, z designového hlediska je tím pádem celá kuchyňská linka, ne-li celý prostor kuchyně, zabit a utlumen.

Mimoto, často je potřeba vyřešit zadní prostor kuchyňské linky i v prostoru, kde již nejsou umístěny žádné horní skříňky, které by zádový panel rámovaly, a nad zádovým panelem tak zpravidla zůstává prázdná zeď. Často je tak zádový panel zakončován takovým ostrým „výkusem“, který nepůsobí z estetického hlediska zrovna dvakrát harmonicky.

Je však třeba zdůraznit, že po finanční stránce se jedná o velice přijatelné a přátelské řešení.

.

ZMENŠENÝ ZÁDOVÝ PANEL

Z mého pohledu trochu estetičtějším řešením je tzv. zmenšený zádový panel (viz úvodní fotografie). V tomto případě z estetického hlediska totiž zmiňovaný výkus, který vzniká nedoohraničením zádového panelu horními skříňkami, nevzniká, neboť zádový panel je po celé délce snížen zcela záměrně. V případě použití tmavšího zádového panelu lze navíc tímto řešením eliminovat ztemnění celé kuchyňské linky světlou dovýmalbou, která kuchyni určitě prospěje.

Nicméně, velkou a podstatnou nevýhodou tohoto řešení je však skutečnost, že s poměrným snížením zádového panelu za pracovní deskou se stejnou měrou snižuje také jeho účinnost po praktické stránce – v boji proti mastnotě, nečistotám a vodě. A možná také i to, že je zkrátka potřeba vyřešit nejen zádový panel jako takový, ale i výmalbu nebo jiné krytí stěny, bez kterého zmenšený zádový panel použít nelze.

.

KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO

Mezi velmi designové záležitosti patří zádový panel z kaleného bezpečnostního skla. Záměrně jmenuji celý dlouhý název této alternativy, neboť je naprosto nesmyslné použít k vyřešení prostoru za kuchyňskou linkou jakékoliv jiné sklo! Na kvalitě kaleného bezpečnostního skla velice záleží, protože se jedná o poměrně křehký materiál. Při každé nemilosrdnější manipulaci na kuchyňské lince a při každém nárazu do velké skleněné tabule za pracovní deskou hrozí její rozbití. A zatímco obyčejné nekalené sklo by se Vám rozsypalo po celé kuchyni (což určitě nechcete), kalené bezpečnostní sklo Vám přináší i v takové nechtěné situaci alespoň tu záruku, že krom obrovského „pavouka“ na skleněném zádovém panelu, se Vám nic horšího nestane (nebo by alespoň nemělo).

Velice uznávané je kalené sklo především z estetického hlediska. I z mého pohledu patří skleněný zádový panel mezi vizuálně nejhezčí řešení prostoru za kuchyňskou linkou. V dnešní době jej lze nechat vyrobit téměř v jakékoliv barvě a nemusí být pouze čiré, takže skrze něj můžeme do prostoru kuchyně dostat i určitou barevnost, kterou já osobně velice oceňuji. Dokonce i z praktického hlediska je skleněný zádový panel přijatelnou volbou. Snadno se z něj odstraňuje nečistota, která se po hladké a jednolité ploše nemá kam zažrat, kalené bezpečnostní sklo je i vysoce odolně proti vysokým teplotám. Zdá se tak možná ideální volbou k použití za pracovní plochu.

Nicméně, i sklo má své nevýhody. Kromě vždy existující možnosti jeho rozbití jde především (a právě) o hladkou lesklou plochu, která zanechává stopy – čmouhy. To mnoho hospodyněk nevyhledává a snaží se lesklým plochám obecně vyvarovat. Je ale především otázkou priorit každé domácnosti, jak moc je tento neduh skleněného materiálu pro ně nepřekonatelný.

Při použití skleněného zádového panelu je potřeba počítat také s vyšší cenou. (A to především i s ohledem na volbu kvality kaleného bezpečnostního skla!)

.

GRAFOSKLO

Grafosklo je specifickým typem skleněného zádového panelu. Je také vyrobeno z kvalitního kaleného bezpečnostního skla, má veškeré stejné vlastnosti. Po designové stránce nabízí ale něco navíc oproti klasickému kalenému bezpečnostnímu sklu. Tím navíc je myšlena možnost volby obrazu, grafiky…., která bude vyobrazena na zádovém panelu ve Vaší kuchyni, za Vaší kuchyňskou linkou.

Grafosklo je volbou pro klienty, kteří mají rádi trochu extravagance. Kteří chtějí svou kuchyňskou linku nějak zajímavě ozvláštnit. Jde o cenově poměrně náročnou záležitost, nicméně kompenzováno je to určitou originalitou a především designem.

.

TAPETA (V KOMBINACI S KALENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM)

Záměrně nezmiňuji tapetu jako takovou, samostatně. To je totiž možná úplně to nejhorší řešení, které by mohlo někoho napadnout. Tapetu za kuchyňskou linku prosím nedávat! A to hlavně z praktických důvodů. Žádná tapeta na trhu není připravena na nápor, kterému prostor za kuchyňskou linkou musí při běžném provozu čelit!

Pokud již trváte na tapetě, ať už kvůli vzoru, kvůli designu, kvůli jejich individuální oblibě, tak pouze s použitím kvalitního průhledného kaleného bezpečnostního skla. Tato možnost v současné době na trhu existuje. Podkladem – tapetou se tak vyřeší designová stránka prostoru za pracovní deskou, bezpečnostním kaleným sklem pak ta praktická.

Výsledek za dodržení výše zmíněného nemusí vypadat zle, ale je potřeba uvažovat o kombinaci technik, která jde ruku v ruce s navýšením ceny za zvolené řešení.

.

   (Fotografie z kuchyňského studia Oresi Most // autor: Šárka Vlčková)  .
(Fotografie z kuchyňského studia Oresi Most // autor: Šárka Vlčková)

– – – – – – – – –

!! A NA CO SI DÁT NEJVĚTŠÍ POZOR? !!

Trochu nešťastně se jeví řešení prostoru za kuchyňskou linkou v případě, že používáte plynovou varnou desku. Z bezpečnostních důvodů jsou prakticky jediným vhodným a doporučovaným řešením keramické obklady a i my, odborníci v kuchyňském studiu, Vám za plynová kamna nebo plynovou varnou desku nikdy nebudeme doporučovat cokoliv jiného. Jednoduše proto, že dané problematice rozumíme a víme, jaká mají úskalí každá jednotlivá řešení prostoru za kuchyňskou linkou. Z odborného hlediska Vám nedoporučuji riskovat!

.

V případě, že nyní máte plynovou varnou desku nebo kamna a nelíbí se Vám představa keramického obkladu, můžete mě v rámci mých nabízených služeb kontaktovat s žádostí o poradenství. Společně se pokusíme vymyslet jiné adekvátní a bezpečné řešení přímo pro Vás.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *