Mnohdy kolem práce interiérového designéra panují nesprávné předsudky. Jeden takový zní: Interiérový designér zařizuje interiér tak, jak se to líbí jemu. Ale co když si jeho služby zaplatím a nebude se to líbit mně? Vždyť přeci já jsem klient… A tak se sen o krásnějším domově rozplývá. Zásadní problém, proč tomu tak je, tkví v KOMUNIKACI. Lidé si velmi často neuvědomují, že komunikace mezi klientem a interiérovým designérem je klíčová. Co všechno dokáže tohle jediné slovo? Na to se podíváme v následujícím článku.

.

Komunikace má v českém jazyce několik významů, ale vždy se jedná o cestu nebo o způsob jak propojit dva nebo více lidí. A dostat je jak se říká na stejnou vlnu. V našem případě je zásadní, že právě jedině komunikace dokáže propojit myšlenky interiérového designéra s myšlenkami klienta. A v tom celá práce a celý interiérový design vlastně spočívá. Interiérový design má být především služba designérů pro druhé, ne pouze příležitost pro designéry být kreativní v cizím „hradě“ a za cizí peníze. Takhle to opravdu nemá být. Předsudek v hlavičce dnešního článku mluví o přímém opaku toho, jaká je (nebo by alespoň měla být) realita. A právě komunikace je tou klíčovou veličinou, která odděluje tyto dvě představy a světy od sebe navzájem.

.

1) KOMUNIKUJEME ZPŮSOB SPOLUPRÁCE

Do první fáze komunikace s klientem se dostáváme ve chvíli, kdy nás klient osloví s přáním využít našich služeb. Zcela přirozeně je potřeba domluvit se na formě naší spolupráce, na způsobu, na financích, na časových možnostech apod. Obě strany tak získáme přesnější obrysy toho, jak vlastně celá služba bude probíhat a jaký by měl být její výsledek.

.

2) KOMUNIKUJEME PŘEDSTAVU KLIENTA

Ve druhé fázi mám jako bytový designér povinnost zjistit, jakou představu o svém budoucím interiéru má klient sám. Jaký se mu líbí styl, co by ve svém prostoru nechtěl a co naopak chtěl, co mu chybí nebo čeho by se rád zbavil. Pokud jde o jinou službu, tak zjistit, jaký výsledek si klient představuje a jakého by rád s naší pomocí dosáhl. Získat od klienta tyto nejrůznější specifické informace, které designérovi pomohou celý projekt uchopit, a převtělit je do požadovaného výsledku patří mezi nejdůležitější kroky naší práce. Jde o komunikaci v nejhlubším slova smyslu. Myšlenky, které klient nahlas nevyjádří – nevykomunikuje, designér neobdrží. A naopak, myšlenky, které designér nezpracuje, nevyslechne, vyznějí do prázdna. Ale platí to celé i obráceně. I klient by měl předem znát představy, myšlenky interiérového designéra a být s nimi v souladu. PROTO je důležité komunikovat spolu navzájem.

.

3) KOMUNIKUJEME V PRŮBĚHU CELÉHO PROCESU

Ať už se jedná o návrh interiéru nebo jinou službu, často je opomíjena komunikace během samotného procesu. Mnozí se domnívají, že postačuje komunikace z bodu 2, ale není to pravda. Stává se nám to čas od času všem, že chceme něco říci a až když už nemáme možnost, tak se nám vybaví ještě něco, co jsme zapomněli dodat. Nebo se může stát, že se naše představy, přání, potřeby v průběhu celého procesu změní. Abychom dospěli k výsledku, který bude odrážet a vyjadřovat co nejharmoničtější celek vůči klientovým představám a potřebám, je třeba udržovat komunikaci po celou dobu procesu až do ukončení projektu.

Veškeré dílčí prvky je třeba společně neustále konzultovat. Nebát se nahlas vyjádřit připomínky, obavy, návrhy, nesouhlas, ale i souhlas, spokojenost. To vše je velice důležité a musí to být vzájemné. Designér se velmi často nebude bát klienta opravit, bude-li mít za to, že by nějaký krok nebyl vhodný nebo správný. Má přecijen odbornější pohled na věc. Ale ani klient se nesmí bát designérovi říci, když s něčím nesouhlasí, není si něčím jistý. Klient musí dostat prostor, aby se vyjádřil, aby se neuzavřel do sebe. A designér musí dostat šanci obhájit svou práci, ale i přijmout nový pohled na věc z pohledu klienta, pro kterého interiér tvoří. Protože právě pro toho konkrétního klienta pracuje, pro jeho individuální potřeby, ne pro svoje.

Proto se i já snažím být svým klientům neustále po ruce. Je to časově náročné, být takřka neustále k dispozici, ale pro klienta je důležité mít pocit, že se kdykoliv může s někým, kdo vytváří kus jeho domova, co nejdříve spojit. Není nutné být dostupný 24 hodin denně, ale je třeba dát klientovi dostatek prostoru, aby se se mnou mohl spojit a není odkázán jen na osobní schůzky, kterých nemusí být vždy během celého zpracovávání projektu – návrhu, jiné služby dostatek.

.

4) KOMUNIKUJEME V ZÁVĚRU PROJEKTU

Pokud funguje komunikace ve všech fázích až do ukončení projektu, neměla by komunikace v poslední fázi činit velké problémy. Přesto se může stát, že výsledek nebude stoprocentní. Že si něco klient (nebo i designér) představovali jinak. Že až úplně na konci vyplynula nějaká nejasnost, která by mohla zůstat nevyřčena a žít si svůj vlastní vnitřní život třeba i roky v jedné z dotyčných osob. Nesmí! I když je projekt zkompletován, i když je práce hotova, je potřeba si i na závěr říci, zda a do jaké míry jsme spokojeni. Oboustranně, protože zpětná vazba je důležitá. Jednak pro objasnění případných nesrovnalostí, pro vytvoření tzv. čistého stolu, jednak pro další rozvoj designéra, který buď získá po odvedení dobré práce motivaci k dalšímu proiektu, anebo se alespoň poučí pro příště.

.

Takže pokud máte strach, že interiéroví designéři se svými klienty dostatečně nehovoří, neprobírají klientovy představy a tudíž vlastně netuší, jak by si to klient přál, není to pravda. Klíčovým prvkem pro pochopení se navzájem a pro splnění požadavků klienta je KOMUNIKACE. Tak na to nezapomínejte a nebojte se s námi komunikovat.

.

Pokud máte zájem komunikovat o interiérovém designu, o některé nabízené službě, právě se mnou, využijte můj kontaktní formulář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *